Presseomtale

NRK

Tusenårsstaden Gulatinget 
og knottprosjektet fekk stor 
merksemd i 2005. 
Her filmar NRK til innslag 
på Vestlandsrevyen.
Ordførar i Gulen Trude Brosvik og 
prosjektleiar Martine Rød studerer fella.
 

www.midgeater.no  -  org. nr.  981 345 584