Insektfakta

Kort informasjon om utbreidde blodsugane insekt.

Sviknott (culicoides), også ofte kalla knott.

Sviknotten er 1 - 2 mm lang, og kan være svært plagsom i stort tal. Av dei nesten 40 artane, er 15 påvist i Norge. Larvane lever ofte i sumpmark/fuktig jord. Det er ikkje tilrådt å bruke kjemiske sprøytemidler.

Knott (simuliidae)

Knotten er små fluger frå 1,5 - 6 mm. Ein av dei mest kjende i Norge er Tunefluga. Denne knotten legg egga sine i rennande vatn.

Stikkmygg (culicidae)

Slanke insekt som er 5 - 8 mm lange. Det er mygg over heile landet. Dei har til felles at dei vert klekt ut i stilleståande vatn.

Felles for disse insekta er at det berre er hoene som er plagsomme og stikk menneske. Dette då dei treng blod for å kunne legge egg.

Ønskjer du meir informasjon, sjekk desse adressene

Knotten sin livssyklus

Figuren viser knotten si  utviklingsom
som egg (A), 
larve (B), puppe (C), 
voksen (D).
 

www.midgeater.no  -  org. nr.  981 345 584