Kontakt oss

Vi har sidan 2005 opparbeidd mykje kunnskap,
som vi gjerne deler med nye og/eller gamle kundar.

Kontakt oss på

tlf 911 54 592

eller send førespurnad til

knottfeller@midgeater.no

Midgeater Max på Tusenårsstaden Gulatinget

www.midgeater.no  -  org. nr.  981 345 584