Midgeater® Plus

Utsolgt

frå sommarsesongen 2006,
og blir ikkje produsert lenger, 
Midgeater Max er ei
vidareutvikling av Plus.
Meir informasjon på Max si infoside.

Pris kr 12.500,- inkl. mva

Enkel å bruke og lite 
arbeid med oppfølging.

Midgeater® Plus brukar propangass, 
og treng ikkje elektrisk tilkopling.
Midgeater® Plus lokkar til seg insekt ved 
hjelp av lukta av karbondioksyd (CO2) 
kombinert med det spesielt utvikla 
luktestoffet octenol.
Blodsugande insekt kan oppdage 
CO2/octenol på opptil 100 meters 
avstand. Lukta lurer insekta
til fella, og eit svakt innsug  
fangar dei i oppsamlingsposen.
Fella er ombygd til norsk 
standardgasstrykk og har 
sikkerheitsfunksjonar som 
stenger gasstilførselen ved for 
høge brennartemperaturar 
eller dersom brennaren sloknar.
Midgeater® Plus er utvikla for drift 
24 timar i døgnet, og ei 
10 kg flaske med husholdningsgass 
vil vare i ca. 3 veker. 
Ved skifting av gass bør også 
octenolposen skiftast.

Vekt 28 kg
Storleik 138 cm (h) x 52 cm (b) 

www.migeater.no  -  org. nr.  981 345 584