Linkar

I samband med tusenårsskiftet valde alle fylka ut sin eigen tusenårsstad.
Tusenårsmarkeringa skulle bidra til større kunnskap om aktivitet knytta til:
- Sogn og Fjordane si viktige rolle som formar av det sivile samfunn
- Fylket sine store natur- og miljømessige kvalitetar
- Utvikling av kulturelle fortrinn
Advanced Pest Solution (APS), utgått frå Universitetet av Edinburg, med dr. Alison Blackwell.
APS fokuserer på utvikling og implementering av moderne skadedyrkontroll.
Firmaet har spesiell erfaring med insekt som mygg og sviknott. APS var leigd inn som fagleg
ekspertise til knotteprosjektet på Gulatinget av Toril Rysjedal Bygnes.
APS kan nyttast til større prosjekt når det gjeld t.d. kartlegging av klekkeområde,
prøvetaking, felleplassering. Firmaet har 15 års erfaring med bitande insekt.

www.midgeater.no  -  org. nr.  981 345 584