Knott- og myggfelle Framside
 Siste nytt
 Insektsfakta
 Midgeater Max
 Midg-it
 Midgeater Plus
 Felleutstyr
 Gulatinget
 Referanser
 Fotogalleri
 Presseomtale
 Spørsmål?
 Linkar
 Kontakt oss

 

 

     

    

 

 Insektfakta

Kort informasjon om utbreidde blodsugane insekt.

Sviknott (culicoides), også ofte kalla knott.

Sviknotten er 1 - 2 mm lang, og kan være svært plagsom i stort tal. Av dei nesten 40 artane, er 15 påvist i Norge. Larvane lever ofte i sumpmark/fuktig jord. Det er ikkje tilrådt å bruke kjemiske sprøytemidler.

Knott (simuliidae)

Knotten er små fluger frå 1,5 - 6 mm. Ein av dei mest kjende i Norge er Tunefluga. Denne knotten legg egga sine i rennande vatn.

Stikkmygg (culicidae)

Slanke insekt som er 5 - 8 mm lange.  Det er mygg over heile landet. Dei har til felles at dei vert klekt ut i stilleståande vatn.

Felles for disse insekta er at det berre er hoene som er plagsomme og stikk menneske. Dette då dei treng blod for å kunne legge egg.

 


Ønskjer du meir informasjon, sjekk desse adressene

   

 

Knotten sin livssyklus

 Figuren viser knotten si  utvikling

som egg (A),
larve (B), puppe (C),
voksen (D).

 

www.myggfanger.no   -  org. nr.  981 345 584 MVA